Organizacijski odbor in znanstveni odbor

Organizacijski odbor

izr. prof. dr. Čedomir Oblak, dr. dent. med. Predsednik odbora
asist. Luka Birk, dr. dent. med
asist. Anja Frantar, dr. dent. med.
doc. dr. Milan Kuhar, dr. dent. med.
asist. Matej Kurnik, dr. dent. med.
asist. dr. Janet Zimšek Mijovski, dr. dent. med., univ. dipl. mikr.

Znanstveni odbor

prof. dr. Peter Jevnikar, dr. dent. med. Predsednik odbora
izr. prof. dr. Igor Kopač, dr. dent. med.
doc. dr. Milan Kuhar, dr. dent. med.
izr. prof. dr. Čedomir Oblak, dr. dent. med. 
prof. dr. Ksenija Rener Sitar, dr. dent. med.

Organizator

Slovensko zdravniško društvo - Sekcija za stomatološko protetiko 

Medicinska Fakulteta Univerze v Ljubljani