Razpis za povzetke

Pomebni datumi:

 • qxif-playRok za oddajo povzetkov - 22 September 2023
 • qxif-playObvestilo o sprejetju povzetkov - 30 September 2023

Navodila za oddajo

Jezik in oblika povzetka:
 • Izvlečki morajo biti napisani v slovenščini in lektorirani. Avtor je odgovoren za pravilno uporabo slovnice in pravopis. 
 • Naslov: Naslov povzetka naj bo kratek, krajši od 30 besed, in naj bo zapisan v veliki začetnici.
 • Prvi avtor mora biti udeležen na simpoziju.
 • Vsebina povzetka mora biti razdeljena na več delov: Izhodišča, Cilj, Metode, Rezultati, Razprave, Zaključki in Literatura (pri abstraktu za poster se navaja na Poster namesto na abstrakt). Pri prikazu kliničnih primerov naj bo vsebina razdeljena na: Izhodišča, Prikaz primera, Razprava.
 • Vsebina povzetka ne sme presegati največ 350 besed.
Drugi pomembni vidiki:
 • Sprejeta bodo raziskovalna dela ali deli raziskav, ki še niso bili objavljeni ali sprejeti v objavo.
 • Povzetke bodo pregledali člani znanstvenega odbora ali imenovani recenzenti.
 • Recenzenti bodo upoštevali samo povzetke, pri katerih bo predavatelj do 2 Oktobra 2023 v celoti poravnal kotizacijo za simpozij.
 • Avtorji bodo o izbiri povzetkov obveščeni po e-pošti.

Način oddaje

 • Vsi povzetki morajo biti poslani preko epošte.
 • Avtorji bodo o prejemu povzetka takoj obveščeni po elektronski pošti. Če v 24 urah ne prejmete potrdila, preverite mapo za neželeno pošto, nato pa se obrnite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Avtorji bodo imeli dostop do svojih povzetkov do izteka roka in bodo lahko urejali povzetke s statusom osnutka ali predložili nove.
 • Vsa korespondenca v zvezi z izvlečkom bo poslana na elektronski naslov avtorja, ki ga je predložil.

Navodila za pripravo posterjev

Posterje mora na konferenco prinesti avtor, ki jih predstavlja, in jih ne sme poslati vnaprej po pošti. Zahtevane mere so A0 ali 90 cm (širina) in 140 cm (višina). Na vrhu plakata navedite naslov prispevka, imena avtorjev in njihove afiliacije, vse v krepkem tisku velikosti približno 2,5 do 3 cm. Grafi, slike in napisi morajo biti dovolj veliki in jasni, da je plakat berljiv z razdalje 1,5 m. Na poster je potrebna vključitev referenc.
Na voljo vam bo možnost pritrditve z velcrojem (ki je najenostavnejši za uporabo), zatiči ali palčki.


Udeleženci si bodo plakate ogledovali med sejami za plakate, med odmori za kavo in kosilo. Predavatelji naj bodo med odmori za kavo pri svojih plakatih, vendar to ni obvezno.